Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie

Konkursy

Książnica Płocka

im. Władysława Broniewskiego w Płocku

ogłasza XXXIX edycję

konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży

Pięknie być człowiekiem”

 

Wszechświat (który inni nazywają biblioteką)”

Jorge Luis Borges

Rok 2017 jest szczególnym czasem w działalności Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego – mija 80 lat od powołania
w Płocku pierwszej Miejskiej Biblioteki Publicznej, a Książnica jest spadkobierczynią jej działań i idei. Dlatego w roku jubileuszowym chcemy zwrócić szczególną uwagę na rolę książki w życiu człowieka
i rolę biblioteki/bibliotekarzy w życiu różnych społeczności
na przestrzeni wieków.

Jedni mówią, że „założyć bibliotekę, to jak stworzyć życie” (Carlos Maria Dominquez Dom z papieru). Inni podkreślają wielką rolę książek
i bibliotekarzy w ich życiu: prezydent USA Barack Obama stwierdził,
że książki pozwoliły mu przetrwać trudne chwile w Białym Domu, natomiast Bill Gates, założyciel Microsoftu i najbogatszy człowiek
na świecie, chętnie i często opowiada o Blanche Caffiere, bibliotekarce, która zmieniła jego życie i sprawiła, że stał się tym, kim jest.

Dlatego też w roku jubileuszowym Książnicy Płockiej pragniemy zwrócić Waszą uwagę na książki, które niezależnie od wichrów historii wciąż trwają, odbijają się echem w ludziach, pomagają przetrwać, dają siłę. Spójrzcie też na biblioteki/bibliotekarzy, jako tych, którzy są strażnikami owych „wszechświatów”, dyskretnie przed Wami uchylając drzwi do innej rzeczywistości.

Głównym celem konkursu jest kształtowanie wartościowego, wrażliwego człowieka, pokazywanie poprzez literaturę potęgi wyobraźni, która jest początkiem tworzenia. Wybierzcie więc
i przedstawcie najpiękniejsze teksty literackie
dowolnych autorów,
w których mowa jest o książkach, które będą na półkach,(…)
mimo łun na horyzoncie, zamków wylatujących w powietrze
(…) O ileż trwalsze od nas”
(Cz. Miłosz) i o bibliotekach, które bywają wszechświatem.

REGULAMIN

Zasady uczestnictwa

 

Uczestnicy konkursu w wieku 7 – 16 lat obowiązani są do nadesłania karty zgłoszenia w terminie do 27 marca 2017 r. na adres domu kultury lub biblioteki we własnym rejonie.

Eliminacje rejonowe odbywają się w: Gąbinie (podlegają mu Gąbin, Łąck i Słubice), Gostyninie, Kutnie, Łęczycy, Płocku /Młodzieżowy Dom Kultury/, Sannikach, Sierpcu, Żychlinie.

Do udziału w eliminacjach rejonowych należy zgłaszać recytatorów wyłonionych we wstępnych eliminacjach w szkołach, domach kultury, bibliotekach. Termin przeglądów rejonowych upływa z dniem 29 kwietnia 2017 r. Każdy rejon ma prawo zgłosić do finału 6 recytatorów.

Kopię protokołu jury oraz karty zgłoszeń zakwalifikowanych do finału recytatorów należy przesłać do 8 maja 2017 r. na adres Książnica Płocka, 09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6, faks 24/262-31–17,
e- mail: metod@ksiaznicaplocka.pl

Finał konkursu odbędzie się w Płocku 27 maja 2017 r. w Książnicy Płockiej.

 

Dobór repertuaru

 

Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach:

klasy I-III, klasy IV-VI (szkoła podstawowa) i klasy I-III (gimnazjum).

Recytatorzy ze starszych grup wiekowych prezentują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych prezentują dwa wiersze.

Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także na zawarte w nich treści, tak by ujmowały temat szeroko, a jednocześnie adekwatnie do wieku uczestnika konkursu.

Jak co roku, komisja zwracać będzie szczególną uwagę na dobór tekstów do możliwości interpretacyjnych recytatora.

Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą, opatrzoną pointą całość (gdy tekst jest zbyt długi, można dokonać skrótów).

 

Czas trwania prezentacji

Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji utworów:
szkoła podstawowa kl. I-III 3 - 5 min
szkoła podstawowa kl. IV-VI 6 - 8 min
gimnazja kl. I-III 6 - 10 min

Szczegółowych informacji dotyczących doboru repertuaru udzielają pracownicy bibliotek, a wskazówek w zakresie interpretacji i dykcji instruktorzy ds. upowszechniania teatru w domach kultury.

 

Ocena występu

 

Uczestników konkursu, w poszczególnych kategoriach wiekowych, oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.

Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesów i pięknych przeżyć w obcowaniu z literaturą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO
dla dzieci i młodzieży

im. Janusza Korczaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płock 2017

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

imię i nazwisko recytatora:

 

 …………………………………………………..


 

szkoła ............................... klasa ………………..


 

REPERTUAR:


 

1. autor..................................................................................

tytuł....................................................................................

 

2. autor..................................................................................

tytuł....................................................................................

 

podpis

instruktora/nauczyciela podpis recytatora

  

OŚWIADCZENIE

 

  • Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /imię i nazwisko, adres dziecka/ ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………

w bazie danych prowadzonej przez Książnicę Płocką
im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Kościuszki 6,

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

  • Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora Konkursu - zgodnie
    z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorski i prawach pokrewnych na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.

  • Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y)
    o przysługującym mi prawie wglądu do danych, poprawiania ich,
    a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych.

  

data podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

Najbliższe spotkania autorskie

Spotkanie z autorką Magdaleną Witkiewicz

14 września (sobota) Miszewo Murowane

godz.17:00

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, tekst